Over AKC

Wat wij doen

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) werkt aan kennis voor optimale arbeidsparticipatie (bij voorkeur door betaald werk). Om dit te bereiken is creatief denken en doen met betrekking tot de inrichting van arbeids- en bedrijfsprocessen noodzakelijk. De arbeidsdeskundige beroepsgroep is met de kennis van het domein Mens - Werk - Inkomen een belangrijke schakel in de optimalisering van de participatiemogelijkheden in werk voor mensen met een (dreigende) functiebeperking.

Kennisverspreiding

De kennis die het centrum verzamelt, ontwikkelt en verspreidt geeft antwoorden op herkenbare vragen van arbeidsdeskundigen, opdrachtgevers en cliënten. Deze kennis is breed: het AKC richt zich op methoden, protocollen, leidraden, werkwijzen, technieken, methodieken, instrumenten en vaardigheden. Het kenniscentrum groepeert deze informatie, en wordt waar mogelijk, vertaald naar leidraden voor het arbeidsdeskundig handelen, beroepscompetentie profielen, beroepsprofielen, certificering, scholing en tuchtrechtspraak, waardoor de praktijk van het arbeidsdeskundig handelen op een hoger plan komt te staan.
Het AKC stimuleert de beroepsopleidingen voor arbeidsdeskundige actief gebruik te maken van de door AKC ontwikkelde methoden, protocollen, leidraden, werkwijzen, technieken, methodieken en instrumenten. Het AKC werkt daarnaast aan het bevorderen van de borging van kennis van en voor het arbeidsdeskundig vak in het HBO en wetenschappelijk onderwijs.
Via het AKC werken de arbeidsdeskundigen gezamenlijk aan betere antwoorden op de belasting- en belastbaarheidsvragen van vandaag en morgen in het belang van alle mensen op zoek naar duurzame participatie in arbeid naar vermogen.

Virtuele organisatie

Het Arbeidsdeskundig kenniscentrum bestaat uit een netwerk van enthousiaste arbeidsdeskundigen en onderzoekers. Samen ontwikkelen zij gevalideerde methoden. Iedereen die de arbeidskundige praktijk een warm hart toedraagt, kan actief meedoen. Iedereen met een gerichte arbeidskundige vraag is welkom. Het is een “virtuele organisatie” voor en door arbeidsdeskundigen. Toegang tot en medewerking aan het centrum vindt plaats via deelname aan onderzoeken, ontwikkeling van leidraden, kleine slimme groepjes, samenvatten van artikelen, workshops, trainingen ed. Via deze website kunt u de activiteiten van het AKC gevolgd worden. Via het e-mailadres: akc@arbeidsdeskundigen.nl kan worden aangemeld voor deelname aan activiteiten en kunnen vragen gesteld worden.

De activiteiten

Het centrum organiseert kennisgroepen, entameert themabijeenkomsten, geeft opdracht tot kort praktijkgericht onderzoek en initieert (wetenschappelijk) onderzoek. Deze activiteiten moeten de grondslagen van het arbeidsdeskundige beroep verder onderbouwen. Professionals uit het veld en wetenschappers bouwen samen aan beter geordende en toegankelijkere kennis. De uiteindelijke producten, de uitkomsten van onderzoeken, vertaald in praktische richtlijnen of werkwijzers, worden via de website www.arbeidsdeskundigen.nl/akc toegankelijk gemaakt.