Samen zoeken naar oplossingen.

Professional

Bekijk de gebruikswijzer

Welkom op het professional deel van de Kennisbibliotheek Chronische Werkt van het AKC. Dit deel van de Kennisbibliotheek is ontwikkeld door onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Groningen, in samenwerking met arbeidsdeskundigen.

Hier wordt wetenschappelijke kennis over determinanten van arbeidsparticipatie en interventies toegankelijk gemaakt. Deze kennis geeft structuur en onderbouwing aan het professioneel handele gericht op optimale arbeidsparticipatie. Er is informatie over 7 chronische ziekten en aandoeningen verwerkt. Deze 7 chronische ziekten komen in Nederland veel voor en vormen de grootste belemmering voor arbeidsparticipatie. Op grond van literatuurraadpleging en de input vanuit professionals is de top 5, bestaande uit 7 chronische ziekten opgenomen.

  1. Psychische stoornissen (depressie)
  2. Bewegingsapparaat (lage rugklachten, reuma, artrose)
  3. Hart- en vaatziekten (coronaire hartziekte)
  4. Respiratoire aandoeningen (COPD/astma)
  5. Kanker (borstkanker)

In de Bibliotheek is wetenschappelijke ziekte specifieke kennis over determinanten en interventies van deze 7 chronische ziekten of aandoeningen verwerkt.

Professionals die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de Kennisbibliotheek gaven aan dat deze gedurende verschillende fases van het handelen kan worden gebruikt. Als voorbereiding voor een eerste gesprek met de cliënt (beeldvorming), tijdens het gesprek (beeldvorming), of als onderbouwing voor het handelen (oordeelsvorming) en het maken van de rapportage.

In de voorbereiding kan de Kennisbibliotheek worden geraadpleegd met beschikbare informatie uit dossiers van bedrijfs- of verzekeringsarts. Tijdens het gesprek kan samen met de cliënt worden besproken welke determinanten relevant zijn voor diens situatie en daaraan gekoppeld welke eventuele interventies geschikt zijn. In de rapportage kan men informatie uit de Kennisbibliotheek halen voor onderbouwing van het handelen.

Determinanten