Samen zoeken naar oplossingen.

Professional

Bekijk de gebruikswijzer

Welkom op het onderdeel voor professionals van de Kennisbibliotheek Chronisch Werkt van het AKC. Dit deel van de Kennisbibliotheek is ontwikkeld door onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Groningen, in samenwerking met arbeidsdeskundigen.

Op deze plek maken we wetenschappelijke kennis over determinanten van arbeidsparticipatie en re-integratie-interventies toegankelijk. Deze kennis geeft structuur en onderbouwing aan het professioneel handelen gericht op optimale arbeidsparticipatie van werknemers met een chronische ziekte of aandoening. Er is informatie over 7 chronische ziekten en aandoeningen verwerkt. Deze 7 chronische ziekten komen in Nederland veel voor en vormen de grootste belemmering voor arbeidsparticipatie. Op grond van literatuurraadpleging en de input vanuit professionals is de volgende top 5, bestaande uit 7 chronische ziekten, opgenomen.

 1. Psychische stoornissen (depressie)
 2. Bewegingsapparaat (lage rugklachten, reuma, artrose)
 3. Hart- en vaatziekten (coronaire hartziekte)
 4. Respiratoire aandoeningen (COPD/astma)
 5. Kanker (borstkanker)

In de Kennisbibliotheek hebben we specifieke wetenschappelijke kennis over determinanten en interventies van deze 7 chronische ziekten en aandoeningen verwerkt:

 • artrose
 • astma en COPD
 • kanker
 • depressie
 • hart- en vaatziekten
 • lage rugklachten en
 • reuma

De Kennisbibliotheek kan in verschillende fases van het handelen worden gebruikt. Als voorbereiding voor een eerste gesprek met de cliënt (beeldvorming), tijdens het gesprek (beeldvorming), of als onderbouwing voor het wegen van informatie (oordeelsvorming) en het maken van de rapportage.

In de voorbereiding kan de Kennisbibliotheek worden geraadpleegd met beschikbare informatie uit dossiers van de bedrijfs- of verzekeringsarts. Tijdens het gesprek kan de bibliotheek geraadpleegd worden om samen met de cliënt te bespreken welke determinanten relevant zijn voor diens situatie en daaraan gekoppeld welke eventuele interventies geschikt zijn. In de rapportage kan de professional informatie uit de Kennisbibliotheek halen voor onderbouwing van de adviezen.

Determinanten