Samen zoeken naar oplossingen.

Wat ben je?
Werknemer
ZZP'er
Werkgever of HR

Kennisbibliotheek Chronisch Werkt

Welkom in de online Kennisbibliotheek Chronisch Werkt. Deze kennisbibliotheek biedt werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals handvatten om samen het gesprek aan te gaan over de noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

De Kennisbibliotheek Chronisch Werkt is ontwikkeld door onderzoekers van de Hogeschool van Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Groningen, in samenwerking met arbeidsdeskundigen en ervaringsdeskundigen. In de bibliotheek wordt met factsheets wetenschappelijk onderbouwde kennis over de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie en daarop gerichte interventies, bij een chronisch verminderde belastbaarheid in arbeid, toegankelijk gemaakt.