Samen zoeken naar oplossingen.

Ziekteduur #

FACTSHEET- ZIEKTEDUUR

DEFINITIE

Ziekteduur is de duur van ziekte vanaf het moment dat de ziekte is gediagnosticeerd.

METEN

Anamnestisch.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

De invloed van ziekteduur op arbeidsparticipatie is voor enkele specifieke ziekten onderzocht (zie ziekte specifiek). In de algemene populatie is er minder over bekend. Wel is bekend dat langdurig ziekteverzuim een belangrijke voorspeller is voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (Hultin et al., 2012; Koopmans et al., 2008; Virtanen et al., 2006)(bewijskracht****).

Ziekte specifiek

Artrose: Geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: de ziekteduur is niet gerelateerd aan werkstatus (Labarnois et al., 2002)(bewijskracht**).

Borstkanker: tijd sinds operatie (5-10 jaar, >10 jaar) is niet geassocieerd met arbeidsongeschiktheid of het beëindigen of veranderen van baan (Peuckmann et al., 2009)(bewijskracht**).

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart en Vaatziekten: geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: de duur van de lage rugklachten (1-7 weken, 7 weken-12 maanden) is niet geassocieerd met ziekteverzuim (Van de Heuvel et al., 2004) (bewijskracht**).

Reumatoïde artritis: Er zijn geen aanwijzingen dat naarmate de ziekteduur langer is de kans op verzuim en uitval groter wordt. (Detaille et al., 2009; Lenssinck et al., 2013)(bewijskracht****).

INTERVENTIES

Interventies die specifiek aangrijpen op de ziekteduur zijn curatief. Dergelijke interventies zijn niet direct relevant voor het arbeidsdeskundig handelen.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

NVVG – Protocol ‘Artrose van heup en knie - Reumatoïde artritis

Websites

-