Samen zoeken naar oplossingen.

Comorbiditeit ##

FACTSHEET- COMORBIDITEIT

DEFINITIE

Van co-morbiditeit is sprake als er tegelijkertijd verschillende ziektes/aandoeningen/stoornissen aanwezig zijn. Naarmate er sprake is van meer ziektes of aandoeningen, wordt de kans op beperkingen in functioneren groter.

METEN

Anamnestisch.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Het hebben van meerdere aandoeningen is een risicofactor voor ziekteverzuim (Leijten et al., 2013; Ubalde-Lopez et al., 2014)(bewijskracht ***).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: een psychische of fysieke comorbiditeit leidt tot een verhoogde kans om arbeidsongeschikt te worden (Lagerveld et al., 2010)(bewijskracht ****). Stress gerelateerde- en schouder/rug pijn leidt tot een langere verzuimduur (Engström et al., 2007)(bewijskracht **).

Hart en Vaatziekten:

  • Multimorbiditeit zorgt bij mensen met hart- en vaatziekten voor een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid (Ots et al. 2021) (bewijskracht: **)

  • Diabetes of het hebben van een depressie is gerelateerd aan een minder snelle terugkeer naar werk na een cardiale gebeurtenis (O’Neil et al., 2010Detaille et al., 2009)(bewijskracht ****).

Lage rugklachten: Ernstige depressie leidt bij werknemers met lage rugklachten tot langere verzuimduur (Steenstra et al., 2005). (bewijskracht ****) Geen comorbiditeit is gerelateerd aan een snellere terugkeer naar werk in werknemers die verzuimen in verband met werkgerelateerde lage rugklachten (Anema et al., 2009) (bewijskracht ***).

Reumatoïde artritis: Het hebben van één of meer comorbiditeiten is niet eenduidig gerelateerd aan ziekteverzuim, verminderde productiviteit, en arbeidsongeschiktheid(Lenssinck et al., 2013; Detaille et al., 2009)(bewijskracht ****).

INTERVENTIES

Interventies gericht op het behandelen van comorbiditeit zijn niet direct relevant voor het arbeidsdeskundig handelen.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

NVVG – Protocol ‘Artrose van heup en knie – Reumatoide Artritis’

NVVG – Protocol ‘COPD – Chronisch hartfalen’

NVVG – Protocol ‘Algemene inleiding – Overspanning – Depressieve Stoornis’

Websites

-