Samen zoeken naar oplossingen.

Lichamelijke belastbaarheid ##

FACTSHEET- LICHAMELIJKE BELASTBAARHEID

DEFINITIE

Lichamelijke belastbaarheid of fysieke belastbaarheid is de (werk)last die een individu kan dragen. Onderzoek toont aan dat lichamelijke belastbaarheid in hoge mate is gerelateerd aan arbeidsparticipatie.

METEN

Lichamelijke belastbaarheid is een onderdeel van de Work Ability Index. Daarin wordt de relatie tussen lichamelijke belastbaarheid en werkvermogen gelegd. Lichamelijke belastbaarheid kan in kaart worden gebracht door anamnese, vragenlijsten (o.a. de SF12 (Ware et al., 1996) of SF36) of door fysieke tests, welke vaak onderdeel zijn van een ‘Functionele Capaciteit Evaluatie’ (FCE).

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Een lage lichamelijke belastbaarheid is een risicofactor voor ziekteverzuim (Vingard et al., 2005; Bertilsson et al., 2014)(bewijskracht***).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart en Vaatziekten: goed fysiek functioneren is een voorspeller voor terugkeer naar werk na acuut hartinfarct (Brink et al., 2007)(bewijskracht **).

Lage rugklachten: functionele beperkingen zijn geen voorspeller voor de duur van het ziekteverzuim of terugkeer naar werk bij werknemers die verzuimen vanwege lage rugklachten (Lötters et al., 2006; Koopman et al., 2004; Anema et al., 2009; Dionne et al., 2007Tubach et al., 2002) (bewijskracht***).Bevindingen tijdens een lichamelijk onderzoekzijn zijn niet gerelateerd aan de duur van het ziekteverzuim (Steenstra et al., 2005)(bewijskracht****).

Reumatoïde artritis:verminderd fysiek vermogen (functionele beperkingen, verminderd fysiek functioneren) is gerelateerd aan een hoger ziekteverzuim, een verminderde productiviteit op het werk en arbeidsongeschiktheid (Lenssinck et al., 2013; Detaille et al., 2009) (bewijskracht****).

INTERVENTIES

Lage rugklachten

Interventies om de lichamelijke belastbaarheid te verhogen zijn algemene fysieke training ter verhoging van de algemene belastbaarheid zoals uithoudingsvermogen en kracht (Heijmans et al., 2006), specifieke training van de functionele capaciteit vereist voor de uitvoering van werkzaamheden (Burke et al., 1994; Kool et al., 2007; Lindstrom et al., 2007), en ‘graded activity’, waarbij de intensiteit van de belasting volgens een vooraf besproken patroon wordt opgevoerd (Hlobil et al., 2005; Anema et al., 2007; Steenstra et al., 2007); Lambeek et al., 2011). De interventies specifiek gericht op het vergroten van de functionele capaciteit voor het uitvoeren van werkzaamheden waren effectief voor eerdere terugkeer naar werk (bewijskracht****). Bij interventies waarbij alleen 'graded activity' of training werd aangeboden, varieerde de effectiviteit voor arbeidsdeelname van geen effect tot redelijk effect (bewijskracht***).

Hart- en vaatziekten

Specifieke training van de functionele capaciteit vereist voor de uitvoering van werkzaamheden (Mital et al., 1999) was effectief voor terugkeer naar hetzelfde werk (bewijskracht**).In een aantal studies werden aan de hand van een conditietest adviezen gegeven over terugkeer naar werk (Pilote et al., 1992; Dennis et al., 1988); het effect op terugkeer naar werk vergeleken met een controlegroep zonder interventie was matig (bewijskracht***).

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

NVVG – Protocol ‘Whiplash associated disorder I/II – Aspecifieke lage rugpijn – Hartinfarct’

NVAB – richtlijn Vermindering van tilbelasting

Websites

Arboportaal.nl (Bewegen en werk)