Samen zoeken naar oplossingen.

Leeftijd #

FACTSHEET- LEEFTIJD

DEFINITIE

Met leeftijd wordt bedoeld het aantal levensjaren.

METEN

Leeftijd wordt gemeten in jaren.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Vele studies tonen aan dat een toenemende (kalender)leeftijd samenhangt met een ongunstige arbeidsuitkomsten, zoals verminderd werkvermogen (Koolhaas et al., 2012; Van den Berg et al., 2009), langdurig ziekteverzuim (Alavinia et al., 2009; Cornelius et al., 2011), en vervroegde uitstroom uit werk (De Wind et al., 2014; Robroek et al., 2013; Schuring et al., 2013)(bewijskracht ****).

Ziekte specifiek

Artrose: oudere werknemers rapporteren vaker minder uren te werken per week (Gignac et al., 2008)(bewijskracht **).

Astma & COPD:

  • Een hogere leeftijd is geassocieerd met een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met COPD (Ots et al. 2021) (bewijskracht: **) 

  • Er is geen relatie tussen leeftijd en arbeidsparticipatie (Detaille et al., 2009; Peters et al., 2007)(bewijskracht ****).

Borstkanker: Oudere vrouwen hebben een verhoogde kans om niet meer terug te keren naar werk (VanMuijen et al., 2013) (bewijskracht ****). Oudere vrouwen (50+) met borstkanker hebben een verhoogde kans om niet te werken 3 jaar na de diagnose (Drolet et al., 2005) (bewijskracht **).

Depressie: een hogere leeftijd (>50 jaar) is gerelateerd aan blijvende invaliditeit en een minder snelle terugkeer naar werk (Cornelius et al., 2011)(bewijskracht ****). Een hogere leeftijd is ook gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid (Lagerveld et al., 2010) (bewijskracht **).

Hart en Vaatziekten:

  • Een hogere leeftijd is geassocieerd met een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met hart- en vaatziekten (Ots et al. 2021) (bewijskracht: **).

  • Hogere leeftijd is gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid bij mensen met coronaire hartziekten (Detaille et al., 2009)(bewijskracht ****).

  • Jongere leeftijd is gerelateerd aan een snellere terugkeer naar werk (Slebus et al., 2007)(bewijskracht ****).

Lage rugklachten: hogere leeftijd is geassocieerd met een langere verzuimduur (Steenstra et al., 2005) (bewijskracht ****) Jongere leeftijd is gerelateerd aan een snellere terugkeer naar werk (Bendix et al., 1998; Hansson et al., 2000; Koopman et al., 2004) (bewijskracht ***).

Reumatoïde artritis: een hogere leeftijd leidt tot een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid (Detaille et al., 2009)(bewijskracht ****). Voor ziekteverzuim of verminderde productiviteit wordt deze associatie niet gevonden (Lenssinck et al., 2013)(bewijskracht ****).

INTERVENTIES

Interventies die specifiek aangrijpen op leeftijd kunnen zich richten op bepaalde leeftijdscategorieën (bijvoorbeeld leeftijdsbewust personeelbeleid, rekening houdend met de dynamiek van de levensfases en de daaraan gekoppelde behoeften en mogelijkheden van werknemers). Hoewel leeftijd een determinant is voor arbeidsdeelname, levert het niet een ingang voor het arbeidsdeskundige handelen.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

Borstkankervereniging Nederland – Werk en leven

Leven met kanker - Kanker en werk

NCPF - Brochure Chronisch ziek & werk