Samen zoeken naar oplossingen.

Opleiding #

FACTSHEET- OPLEIDING

DEFINITIE

Aantal jaren genoten onderwijs en niveau van genoten onderwijs.

METEN

Laag opleidingsniveau: geen opleiding, lager onderwijs, lager of voorbereidend beroepsonderwijs.

Middelbaar opleidingsniveau: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Hoog opleidingsniveau: hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Werknemers met een laag opleidingsniveau hebben een verhoogde kans om werkloos of arbeidsongeschikt te worden of met vroegtijdig pensioen te gaan (Johansson et al., 2012; Robroek et al., 2013; Schuring et al., 2013)(bewijskracht ****).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD:

  • Een lager opleidingsniveau is geassocieerd met een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met COPD (Ots et al. 2021) (bewijskracht: **).

  • Laag opleidingsniveau is geassocieerd met werkloosheid (Ameille et al., 1997; Gassert et al., 1998) (bewijskracht ***) en een hoog opleidingsniveau is geassocieerd met het hebben van werk (Larbanois et al., 2002)(bewijskracht **).

Borstkanker:

  • Laag opgeleiden hebben een verhoogde kans om 5 jaar na de diagnose borstkanker te verzuimen (Eaker et al., 2011)(bewijskracht **).

  • Mensen met minder dan 11 jaar onderwijs (vs. >12jaar) hebben een verhoogde kans om arbeidsongeschikt te worden 5-15 jaar na en primaire operatie (Peuckmann et al., 2009)(bewijskracht **).

Depressie: mensen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau verzuimen minder lang (Nieuwenhuijsen et al., 2006)(bewijskracht **). Er zijn aanwijzing dat mensen die geen beroepsonderwijs hebben gevolgd een verhoogde kans hebben om arbeidsongeschikt te worden (Rytsälä et al., 2007+)(bewijskracht **).

Hart en Vaatziekten:

  • Een lager opleidingsniveau is geassocieerd met een verhoogde de kans op arbeidsongeschiktheid bij werkenden met hart- en vaatziekten (Ots et al. 2021) (bewijskracht: **).

  • Mensen met meer jaren onderwijs of een hoger opleidingsniveau hebben een grotere kans om sneller terug te keren naar werk (Söderman et al., 2003; Mark et al., 1992; Speziale et al., 1996) (bewijskracht ***).

Lage rugklachten: opleidingsniveau is niet geassocieerd met de duur van het ziekteverzuim (Steenstra et al., 2005)(bewijskracht ****) of tijd tot terug keer naar werk (Soucy et al., 2006)(bewijskracht **).

Reumatoïde artritis: hoog opgeleiden hebben minder kans om arbeidsongeschikt te worden (Ødegård et al., 2005)(bewijskracht **).

INTERVENTIES

Opleidingsniveau opgedaan in het verleden is een factor die niet is te beïnvloeden. Er bestaan echter veel mogelijkheden om zich om te scholen of bij- of nascholing te volgen, vaak afhankelijk van de specifieke context waarin een werknemer zich bevindt.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

Toolbox duurzame inzetbaarheid (scholing)