Samen zoeken naar oplossingen.

Geslacht #

FACTSHEET- GESLACHT

DEFINITIE

Sekse, het feit dat je een man of een vrouw bent. Hoewel het geslacht een niet-beïnvloedbare factor is, blijkt dat de deelname aan arbeid een relatie heeft met geslacht. Dat heeft onder andere te maken met de traditionele rolverdeling in de zorg voor gezin en zwangerschap. Risicofactoren: tijdens de zwangerschap en in de eerste maanden na de bevalling (postpartumperiode) kunnen complicaties optreden. Deze hebben invloed op de belastbaarheid van de vrouw in het werk.

METEN

Niet van toepassing.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Vrouwen hebben een verhoogde kans op vervroegde uitstroom uit het arbeidsproces dan mannelijke werknemers (Gjesdal et al., 2004; Oyeflaten et al., 2014; Schuring et al., 2013)(bewijskracht ****).

Ziekte specifiek

Artrose:vrouwelijke werknemers hebben een verhoogde kans op productiviteitsverlies (Gignac et al., 2008) (bewijskracht **).

Asthma & COPD:geen informatie beschikbaar.

Borstkanker:geen informatie beschikbaar.

Depressie:mannen hebben een verhoogde kans om eerder terug te keren naar werk na een initieel ziekteverzuim van meer dan 28 dagen (Engström et al., 2007)(bewijskracht **). Geslacht is niet van invloed op de duur van het ziekteverzuim (Vaez et al., 2007; Souêtre et al., 1997) (bewijskracht **). Op korte termijn 18 maanden) hebben mannen een verhoogde kans om arbeidsongeschikt te worden (Rytsälä et al., 2007)(bewijskracht **). Op de lange termijn (6 jaar) is er geen relatie tussen geslacht en arbeidsongeschiktheid (Vaez et al., 2007)(bewijskracht **).

Hart & vaatziekten:er zijn aanwijzingen dat mannen een verhoogde kans hebben om eerder terug te keren naar werk (Drory et al., 2005; Detaille et al., 2009) (bewijskracht ****).

Lage rugklachten: vrouwen met lage rugklachten keren minder snel terug naar werk (Koopman et al., 2004; Soucy et al., 2006)(bewijskracht ***) en hebben ook een verhoogde kans om langer te verzuimen (Steenstra et al., 2005)(bewijskracht ****).

Reumatoïde artritis: er zijngeen aanwijzingen dat vrouwen meer verzuimen dan mannen (Lenssinck et al., 2013) (bewijskracht ****). Geslacht is niet geassocieerd met productiviteitsverlies (Bansback et al., 2012; Geuskens et al., 2008) (bewijskracht ****)..

INTERVENTIES

Geslacht is gerelateerd aan arbeidsparticipatie, maar is niet beïnvloedbaar. Daarom levert deze determinant geen ingang voor interventies.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

Arbokennisnet- kennisdossier ‘Bijzondere groepen’