Samen zoeken naar oplossingen.

Ziekteperceptie/beleving ###

FACTSHEET- ZIEKTE PERCEPTIE/BELEVING

DEFINITIE

Gedachten ten aanzien van een gezondheidsprobleem vormen de basis van ziektepercepties van de cliënt. Ziekteperceptie kan de manier waarop een cliënt omgaat met de ziekte of aandoening beïnvloeden. De manier waarop mensen denken over hun klachten bepaalt mede het (dis)functioneren.

METEN

Anamnestisch. De ziekteperceptie vragenlijst (llnessPerception Questionnaire; IPQ-K; 9 items - de Raaij et al., 2012) kan naast het anamnestisch gesprek gebruikt worden voor het in kaart brengen van de ideeën en gedachten (ziekteperceptie) die een cliënt heeft over zijn klachten.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Voor zover onderzocht, wordt de relatie tussen ziekteperceptie en arbeidsparticipatie alleen ziektespecifiek bestudeerd.

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart en Vaatziekten: ziekteperceptie is gerelateerd aan terugkeer naar werk (Petrie et al., 1996)(bewijskracht **).

Lage rugklachten:geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Lage rugpijn: Ziekte percepties was een belangrijk aangrijpingspunt in een aantal succesvolle interventies gericht op terugkeer of behoud van werk bij mensen met lage rugklachten (DuBois et al., 2012; Jensen et al., 2011; Karjalainen et al., 2004; Marhold et al., 2007). De effectiviteit van deze interventies was redelijk tot goed (bewijskracht ***).

Hart en vaatziekten: Interventies gericht op ziekte perceptie/beleving kunnen terugkeer naar werk verkorten (Petrie et al., 2002; Broadbent et al., 2009)(bewijskracht ***).

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

St. Centrum Werk Gezondheid - Chronisch ziek en werk

NCPF - Chronisch ziek & werk