Samen zoeken naar oplossingen.

Acceptatie ##

FACTSHEET- ACCEPTATIE VAN DE ZIEKTE

DEFINITIE

Acceptatie betekent dat iemand onderkent hoe de situatie nu is. Acceptatie wordt vaak verward met berusting, of het leven passief ondergaan. Doordat iemand de huidige situatie onderkent of toegeeft, is hij of zij in staat te veranderen en nieuwe wegen in te slaan. Acceptatie wordt wel gezien als voorwaarde voor verandering van gedrag.

METEN

In een anamnestisch gesprek kan worden nagegaan of iemand de ziekte of aandoening accepteert. Er bestaan ook vragenlijsten om acceptatie in kaart te brengen, zoals bijvoorbeeld de Chronische Pijn en Acceptatie Vragenlijst (CPAQ - Trompetter, Proefschrift, 2014).

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Er is geen informatie beschikbar over de acceptatie van de ziekte in relatie tot arbeidsparticipatie.

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart en Vaatziekten: geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). ACT is een nieuwe cognitief gedragsmatige therapie waarin niet de vermindering van pijn of symptoom centraal staat, maar juist de aanvaarding of acceptatie van onvermijdelijke symptomen. ACT probeert het functioneren van de cliënt te verbeteren door het modificeren van de impact van pijn en andere symptomen door acceptatie en 'mindfulness' methoden. Een internet zelfhulp interventie gebaseerd op ACT bij mensen met chronische pijn was effectief voor pijnvermindering, depressieve gevoelens en catastroferende gedachten (Trompetter et al., 2014) (bewijskracht **). In hoeverre deze interventie effectief was in relatie tot arbeidsparticipatie is niet onderzocht.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

Implementatie van Acceptance & Commitment Therapy in teams