Samen zoeken naar oplossingen.

Veerkracht ###

FACTSHEET- VEERKRACHT

DEFINITIE

Het vermogen van een individu om zich aan te passen (‘terugveren’) aan stress en tegenslag.

METEN

De ‘Brief Resilient Coping Scale’ is een 4-items tellend meetinstrument dat vastlegt hoe mensen omgaan met stress. Thema’s als vastbeslotenheid, optimisme, creativiteit, oplossen van problemen en het streven om positieve groei uit moeilijke situaties te halen liggen besloten in deze items. De items worden gescoord op een 5-punts Likert schaal (1= helemaal niet mee eens, 5= helemaal mee eens) (Sinclair et al., 2004).

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Er is geen informatie beschikbaar over de rol van veerkracht in arbeidsgerelateerde uitkomsten.

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Asthma & COPD:geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie:geen informatie beschikbaar.

Hart en vaatziekten:geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Een kortdurende interventie voor het verminderen van stress en het verbeteren van mentale veerkracht en ‘mindfulness’ was effectief (Sharma et al., 2014)(bewijskracht **). In hoeverre deze interventie effectief was voor duurzame inzetbaarheid op het werk is niet onderzocht.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

-