Samen zoeken naar oplossingen.

Zelfvertrouwen ##

FACTSHEET- ZELFVERTROUWEN

DEFINITIE

Vertrouwen in eigen waarde, vertrouwen op jezelf.

METEN

Rosenberg Self-EsteemScale; de schaal bestaat uit 10 items, waarvan er 5 positief en 5 negatief verwoord worden, die beantwoord worden op een 4-punts schaal (0= helemaal niet mee eens; 3= helemaal mee eens)(Sinclair et al., 2010; Schmitt et al., 2005).

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Een hoge mate van zelfvertrouwen draagt bij aan het algemeen functioneren. Zowel de gezondheidsbeleving als de mate waarin men werk hervat is beter bij mensen met een hoge mate van zelfvertrouwen. Werklozen hebben gemiddeld minder zelfvertrouwen dan werkende mensen. Een negatief zelfbeeld kan een belemmering zijn voor werkhervatting (Schuring et al., 2009)(bewijskracht ***).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: een verminderd zelfvertrouwen is geassocieerd met een verhoogde kans om arbeidsongeschikt te worden(Sorvaniemi et al., 2003)(bewijskracht **).

Hart en vaatziekten: geen informatie beschikbaar

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar

INTERVENTIES

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat interventies gericht op het vergroten van zelfvertrouwen effectief zijn.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

NVVG – Protocol ‘Algemene inleiding – Overspanning – Depressieve Stoornis’

Websites

Instituut voor positieve psychologie - zelfvertrouwen

Interventies naar werk - zelfvertrouwen