Samen zoeken naar oplossingen.

Algemeen ervaren gezondheid ##

FACTSHEET- ALGEMEEN ERVAREN GEZONDHEID

DEFINITIE

Ervaren gezondheid, ook wel subjectieve gezondheid of gezondheidsbeleving, weerspiegelt het oordeel over de eigen gezondheid. Ervaren gezondheid is een samenvattende gezondheidsmaat van alle relevante gezondheidsaspecten voor de persoon in kwestie (Nationaal Kompas Volksgezondheid).

METEN

Ervaren gezondheid wordt gemeten met behulp van een enkelvoudige vraag: “Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand”, die beantwoord wordt op een 5-punts schaal (0=zeer slecht; 4=zeer goed)(Nationaal Kompas Volksgezondheid). Deze vraag is onderdeel van de 12-item en 36-item Short Form Health Survey (SF-12, SF-36), wat een praktische, betrouwbare en gevalideerde vragenlijst is die zowel fysieke als mentale gezondheid meet (Ware et al., 1996).

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Een slecht ervaren gezondheid is een risicofactor om arbeidsongeschikt of werkloos te worden, of om met vroegtijdig pensioen te gaan (Van Rijn et al., 2014) (bewijskracht ****). Onderzoek onder werklozen laat zien dat een slecht ervaren gezondheid van invloed is op de kans om werk te vinden (Schuring et al., 2011).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Asthma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: er zijn aanwijzingen dat een uitstekend ervaren gezondheid leidt tot minder verlies aan productiviteit onder vrouwen met de diagnose borstkanker (Lavigne et al., 2008) (bewijskracht **).

Depressie;geen informatie beschikbaar.

Hart en vaatziekten: algemeen ervaren gezondheid is positief geassocieerd met terug keer naar werk (Brink et al., 2007)(bewijskracht **).

Lage rugklachten: algemeen ervaren gezondheid is niet geassocieerd met de duur van het ziekteverzuim (Lötters at el., 2006; Steenstra et al., 2005)(bewijskracht ****) Algemeen ervaren gezondheid is positief geassocieerd met arbeidsparticipatie (terugkeer naar oude baan/ nieuwe baan, minder uren werken, minder productief, etc.) (Van der Giezen et al., 2000)(bewijskracht **).

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar

INTERVENTIES

Over het algemeen hebben gezondheidsinterventies op het werk weinig effect op arbeidsverzuim door ziekte (Rongen et al., 2013) (bewijskracht ****). Interventies ter verbetering van de algemeen ervaren gezondheid richten zich meestal op leefstijl (zie factsheet over leefstijl) of zijn curatief. In sommige gevallen is de objectieve gezondheid van mensen goed, terwijl zij een slechte subjectieve ervaren gezondheid hebben. Iemand met rugklachten heeft bijvoorbeeld het idee dat diens rug ‘versleten’ is, waardoor weinig activiteiten worden ondernomen (ziektebeleving). In cognitief gedragsmatige therapie is ervaren gezondheid vaak onderdeel van de behandeling.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

Nationaal Kompas Volksgezondheid - ervaren gezondheid

Interventies naar werk - Gezondheidstraining

Stichting Centrum Werk Gezondheid – Werk en chronisch ziek