Samen zoeken naar oplossingen.

Eigen motivatie om te werken ###

FACTSHEET- EIGEN MOTIVATIE OM TE WERKEN

DEFINITIE

Motivatie is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Motivatie heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag. Iedere persoon heeft een eigen individuele motivatie om te werken, de redenen om te werken verschillen per persoon. Maar mensen werken omdat zij bepaalde waarden willen realiseren in werk. Dat is wat hen motiveert. Deze waarden kunnen variëren van geld verdienen om doelen te realiseren, deelnemen aan de maatschappij, persoonlijke ontwikkeling, interactie met klanten, tot structuur zoeken in het (dagelijkse)leven.

METEN

De motivatie van een werknemer om te werken kan worden achterhaald door dit uit te vragen, maar er bestaat ook een korte vragenlijst om de motivatie om te werken in kaart te brengen (de Nederlandse versie van de Work Involvement Scale), die de mate waarin een persoon betrokken wil zijn in werk scoort. De vragenlijst bestaat uit 6 items met antwoord categorieën van 1-4 (helemaal oneens tot helemaal eens). Een hoge score op de WIS betekent een positieve houding ten aanzien van werk.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Er is sterk bewijs dat het ontbreken van motivatie om te werken een voospeller is voor absentie van werk, vertraging in terug keer naar werk en arbeidsongeschiktheid (Wagner et al., 2013(bewijskracht****).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: mensen die een verminderde waarde hechten aan werk na 3 jaar follow-up tov direct na de diagnose borstkanker hebben een grotere kans om niet meer te werken na 3 jaar(Drolet et al., 2005)(bewijskracht**).

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart- en vaatziekten: dewens om weer aan het werk te gaan is niet geassocieerd met een eerdere terugkeer naar werk (Mittag et al., 2001)(bewijskracht**).

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis: de wens om te willen werken verkleint de kans om te stoppen met werken door arbeidsongeschiktheid na 5 jaar follow-up (Reisine et al., 1995)(bewijskracht**).

INTERVENTIES

In de wetenschappelijke literatuur zijn geen interventies aangetroffen die gericht waren op motivatie om te werken.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

-