Samen zoeken naar oplossingen.

Sociale druk om te werken #

FACTSHEET- SOCIALE DRUK OM TE WERKEN

DEFINITIE

Hoe positief staat de omgeving ten aanzien van werken. De mens is geneigd te kijken naar wat anderen om hen heen vinden en doen, en bepalen aan de hand daarvan wat correct gedrag is. De mening van anderen heeft daardoor een sterk psychologisch effect op ons. Als de omgeving van een werknemer deelname aan werk onbelangrijk vindt, dan beïnvloedt dat de inspanningen om aan het werk te gaan. Sociale druk of sociale norm is een van de pijlers van het ‘Attitude-Sociale invloed-Eigen effectiviteit (ASE) model, dat ook is gebruikt voor de context werkhervatting.

METEN

De sociale druk om te werken kan worden uitgevraagd, bijvoorbeeld: in welke mate wordt u gestimuleerd door uw werkgever om weer aan het werk te gaan? Wat vindt uw omgeving er van dat u momenteel niet werkt?

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Hoge sociale druk leidt tot een snellere terugkeer naar werk (Brouwer et al., 2009) (bewijskracht **).

Ziekte specifiek

Artrose:geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker:geen informatie beschikbaar.

Depressie:geen informatie beschikbaar.

Hart en vaatziekten: geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis:geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Hoewel sociale druk gerelateerd is aan het participatiegedrag van mensen, werd deze determinant in geen wetenschappelijke interventiestudie voor arbeidsparticipatie gebruikt. Interventies kunnen mensen sterken in hun geloof dat het lukt om terug te keren naar werk door gebruik te maken van een sociale omgeving die hen kan aanmoedigen en controleren (bijvoorbeeld sollicitatieclub).

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

-