Samen zoeken naar oplossingen.

Ziektewinst #

FACTSHEET- SECUNDAIRE ZIEKTEWINST

DEFINITIE

Ziektewinst is het voordeel dat iemand aan zijn ziekte ontleent. Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn van het lichaam om een ziekte te ontwikkelen, de betrokkene kan dat nodig hebben en daarmee voorkómen dat hij zich anders over de kop zou werken. De secundaire winst komt boven op de ziekte-als-oplossing zelf. Bijvoorbeeld, de extra aandacht die een depressie (aanvankelijk) kan opleveren, of wellicht ook materiële (uitkering) of immateriële (vrijstelling van bepaalde werkzaamheden) voordelen (Stroeken, 2013; psychoanalytisch woordenboek).

METEN

Er zijn enige aanwijzingen in diverse wetenschappelijke studies dat secundaire ziektewinst een rol zou kunnen spelen in ziektegedrag, maar deze studies zijn slecht in staat om secundaire ziektewinst valide te meten en bovendien dit concept te onderscheiden van andere belangrijk psychologisch ziektegedragingen, zoals ervaren controle (Schuring et al.,2011pag. 45). Vermoedens van ziektewinst kunnen worden besproken vanuit een accepterende en niet afwijzende houding.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Verzekeringsartsen geven aan dat ziektewinst een belangrijke factor is bij de beoordeling van werkvermogen van de cliënten (Dekkers-Sanchez et al., 2013) (bewijskracht*)

Ziekte specifiek

Artrose; geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart en vaatziekten: geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

In de wetenschappelijke literatuur zijn geen interventies gevonden die gericht ziektewinst als aangrijpingspunt hadden.

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

-