Samen zoeken naar oplossingen.

Bevlogenheid ##

FACTSHEET- BEVLOGENHEID

DEFINITIE

Bevlogenheid is ‘een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie’ (pag. 316-318Burnout en bevlogenheid, Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker). Bevlogenheid is het tegenovergestelde van burnout: bevlogen werknemers zijn proactief en worden gekenmerkt door het nemen van initiatief wanneer ze vast dreigen te lopen op hun werk, terwijl opgebrande werknemers zich een speelbal van de omstandigheden voelen en eerder passief afwachten. Werknemers die zijn opgebrand hebben weinig energie en distantiëren zich van hun werk, terwijl bevlogen werknemers juist veel energie hebben en zich met hun werk identificeren (Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker).

METEN

Op basis van bovenstaande definitie is de UBES ontwikkeld: Utrechtse Bevlogenheid Schaal (Schaufeli en Bakker, 2004), welke bestaat uit drie afzonderlijke dimensies, namelijk: vitaliteit (6 items), toewijding (5 items) en absorptie (6 items). Alle items worden beantwoord op een schaal van 0 (nooit) tot 6 (altijd). De gemiddelde schaalscores van de drie schalen worden berekend door de scores van iedere schaal op te tellen en te delen door het aantal items in de desbetreffende schaal. Dezelfde procedure wordt gevolgd bij het berekenen van de totaalscore.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Er zijn aanwijzingen dat bevlogenheid geassocieerd is met minder ziekteverzuim en een beter werkvermogen (Eriksen et al., 2003; Mache et al., 2013; Airila et al., 2012; Rongen et al., 2014) (bewijskracht****) en een betere arbeidsprestatie (Shimazu et al., 2014) (bewijskracht **).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar

Borstkanker: werknemers die kanker hebben overleefd hebben een gelijke bevlogenheid voor werk vergeleken met mensen zonder kanker, ondanks hun slechtere gezondheidstoestand (Gudbergsson et al., 2008)(bewijskracht **)

Depressie: geen informatie beschikbaar

Hart- en vaatziekten: geen informatie beschikbaar

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar

INTERVENTIES

In de wetenschappelijke literatuur is nog weinig gepubliceerd over interventies gericht op het bevorderen van bevlogenheid. Schaufeli en Salanova (2010) onderscheiden een aantal indivdugerichte en organistiegerichte strategieën om bevlogenheid te bevorderen (pag. 321 Burnout en bevlogenheid , Wilmar Schaufeli en Arnold Bakker).

BRONNEN

Richtlijnen & protocollen

-

Websites

Wilmar Schaufeli – Persoonlijke website

Arbokennisnet – kennisdossier ‘Bevlogenheid’