Samen zoeken naar oplossingen.

Thuissituatie ##

FACTSHEET- THUISSITUATIE

DEFINITIE

De thuissituatie kan van invloed zijn op de mogelijkheid (volledig) deel te nemen aan arbeid. Aspecten als burgerlijke staat, opgroeiende kinderen, zorgtaken voor kinderen of ouders, mantelzorg, de financiële situatie, schulden, wel of geen werkende en gezonde partner, relatieproblemen en vrijetijdsbesteding kunnen de inzetbaarheid van een cliënt beïnvloeden.

METEN

De beste manier om inzicht te krijgen in de thuissituatie van een cliënt en de mate waarin deze relevant is voor arbeidsdeelname, is een gesprek.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Thuissituatie(wonen bij ouders/familie of onafhankelijk) is positief geassocieerd met arbeidsparticipatie van Wajongers (Holwerda et al., 2013)(bewijskracht **). Disbalans tussen werk en privé is een risicofactor voor ziekteverzuim (Janssen et al., 2006; Lidwall et al., 2010)(bewijskracht ***).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar

Astma & COPD:

  • Het hebben van een partner is niet geassocieerd met uitval uit werk door arbeidsongeschiktheid bij werknemers met COPD (Ots et al. 2021) (bewijskracht**).

  • Burgerlijke staat is niet geassocieerd met werkstatus (werkloos of het hebben van een andere baan na diagnose)(Ameille et al., 1997)(bewijskracht **).

Borstkanker: alleenstaand (gescheiden of weduwe) is , in vergelijking met getrouwd/samenwonend, geassocieerd met arbeidsongeschiktheid of het beëindigen/ veranderen van werk. Daarnaast is alleenstaand (niet getrouwd), in vergelijking met getrouwd/samenwonend, geassocieerd met arbeidsongeschiktheid (Peuckmann et al., 2009)(bewijskracht**).

Depressie:

  • Het hebben van een partner is niet geassocieerd met uitval uit werk door arbeidsongeschiktheid bij werknemers met depressie (Ots et al. 2021) (bewijskracht**).

  • Alleenstaand (gescheiden of weduwe) en een laag inkomen zijn geassocieerd met ziekteverzuim (missen van tenminste 1 volledige werkdag)(Souêtre et al., 1997)(bewijskracht**).

Hart- en vaatziekten:

  • Het hebben van een partner is niet geassocieerd met uitval uit werk door arbeidsongeschiktheid bij werknemers met hart- en vaatziekten  (Ots et al. 2021) (bewijskracht**).

  • Het hebben van een economische basis voor pensionering is een voorspeller voor pensionering na een hartinfarct (Nielsen et al., 2004)(bewijskracht**).

  • Het familie-inkomen is niet geassocieerd aan terugkeer naar werk na een hartinfarct (Mittag et al., 2001)(bewijskracht**).

Lage rugklachten:geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis:

  • Het hebben van een partner is niet geassocieerd met uitval uit werk door arbeidsongeschiktheid bij werknemers met reumatoïde artritis  (Ots et al. 2021) (bewijskracht**).

  • De samenstelling van het huishouden heeft geen invloed op het al dan niet arbeidsongeschikt worden (Reisine et al., 2007)(bewijskracht**).

INTERVENTIES

Er is geen informatie beschikbaar over interventiestudies op het gebied van de thuissituatie en de invloed op arbeidsparticipatie. Professionals kunnen samen met de cliënt begeleiding zoeken om problemen in de thuissituatie te ondervangen. Cliënten kunnen bijvoorbeeld ondersteund worden door maatschappelijk werk, gezinshulp, of schuldsanering.

BRONNEN

Richtlijnen en protocollen

NVAB – Werk-privé balans

Websites

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers - professionals

Raad voor rechstbijstand - Schuldsanering

Stecr - Schuldhulpverlening