Samen zoeken naar oplossingen.

Sociale steun prive ##

FACTSHEET- SOCIALE STEUN PRIVÉ

DEFINITIE

Sociale steun bestaat uit interacties (wisselwerkingen) tussen mensen die tegemoet komen aan sociale basisbehoeften (zoals affectie, goedkeuring, erbij horen en veiligheid) van de ontvanger. Sociale steun ontvang je dus binnen sociale relaties: de relaties met andere mensen in de omgeving. Sociale steun heeft daarin de vorm van interacties (bijv. een compliment, advies of hulp bij klussen in en om het huis). Onder sociale steun vallen deze sociale interacties maar ook de tevredenheid daarmee. Tevredenheid is de mate waarin de sociale interacties overeenkomen met de behoeften. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid interacties precies goed en dus niet teveel en niet te weinig is (Nationaal Kompas).

METEN

Sociale steun kan worden gemeten met de Sociale Steun Lijst (SSL), een vragenlijst die hoeveelheid verkregen steun (SSL-I) en de tevredenheid over de verkregen steun (SSL-D) in kaart brengt (Van Sonderen et al., 2012, bijlage pag. 24).

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Werknemers die een gebrek aan sociale steun ervaren hebben een verhoogde kans op ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, verminderd werkvermogen en een langere duur tot terugkeer naar werk (Wagner et al., 2013)(bewijskracht****).

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: patiënten die meer sociale steun ontvingen keerden sneller terug naar werk (Vemer, 2013)(bewijskracht **).

Hart- en vaatziekten: een gebrek aan sociale steun leidt tot een minder snelle terugkeer naar werk na een hartinfarct bij mannen (Boudrez et al., 1994; Soejima et al., 1999) (bewijskracht ***).

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis: de mate van sociale steun is niet geassocieerd met arbeidsongeschiktheid in werknemers met RA (Reisine et al., 2007) (bewijskracht**).

INTERVENTIES

Er zijn geen interventies gevonden in de wetenschappelijke literatuur die specifiek gericht waren op het verkrijgen van sociale steun privé.

BRONNEN

Richtlijnen en protocollen

-

Websites

Sociale Steun en depressieve klachten

Movisie – Effectieve sociale interventies