Samen zoeken naar oplossingen.

Medische behandeling #

FACTSHEET- MEDISCHE BEHANDELING

DEFINITIE

Het resultaat van lopende behandelingen in de gezondheidszorg kan invloed hebben op de mogelijkheid (weer) deel te nemen aan arbeid. De lichamelijke en\of mentale belastbaarheid van een cliënt kan groter worden, of de cliënt leert beter omgaan met de beperkingen van een ziekte. Het komt soms voor dat behandelingen in de gezondheidszorg een nadelig (iatrogeen) effect hebben op de gezondheid of op mogelijkheden deel te nemen aan arbeid.

METEN

Het resultaat van behandeling(en) en de effecten daarvan op mogelijke arbeidsparticipatie kan worden uitgevraagd bij de cliënt in een gesprek.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Voor zover onderzocht, wordt de relatie tussen resultaat van de behandeling en arbeidsparticipatie ziekte-specifiek bestudeerd.

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD: geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: chemotherapie zorgt voor een vertraging in terug keer naar werk (Jonsson et al., 2007; Jonsson et al., 2009; Balak et al., 2008; Lauzier et al., 2008)(bewijskracht****). Een minder invasieve operatie is positief geassocieerd met terug keer naar werk (Jonsson et al., 2009; Eaker et al., 2011)(bewijskracht***). Radiotherapie en hormonale therapie, 5-15 jaar na operatie, zijn geassocieerd met het beëindigen/ veranderen van baan (Peuckmann et al., 2009)(bewijskracht**). Aanvullende radiotherapie, aanvullende chemotherapie of aangetaste lymfeklieren vergroten niet de kans op arbeidsongeschiktheid bij vrouwen waarbij 3 jaar geleden borstkanker gediagnosticeerd is (Drolet et al., 2005)(bewijskracht**).

Depressie: medicijngebruik volgens de richtlijn (eerstelijns medicijn, doses, binnen 30 dagen na ontvangen van kortdurende uitkering) heeft geen invloed op terugkeer naar werk (Dewa et al., 2003) (bewijskracht**).

Hart- en vaatziekten: deelname aan een hartrevalidatie programma is positief gerelateerd aan terugkeer naar werk na een hartinfarct (Boudrez et al., 1994; Earle et al., 2006)(bewijskracht**).

Lage rugklachten: een operatie, pijn medicatie en oefentherapie gedurende het eerste jaar follow-up zijn positief geassocieerd met terugkeer naar werk. In het tweede jaar follow-up zijn de factoren geen operatie en pijn medicatie positief geassocieerd met terugkeer naar werk (Anema et al., 2009)(bewijskracht***).

Reumatoïde artritis: het gebruik van methotrexaat en prednison is geassocieerd met arbeidsongeschiktheid (Chung et al., 2006)(bewijskracht**).

INTERVENTIES

Interventies die aangrijpen op de ernst van de ziekte, zoals bijvoorbeeld medicatie, chirurgie, psychologische en psychiatrische behandelingen, en interventies gericht op functieherstel, zijn niet direct relevant voor het arbeidsdeskundig handelen. In het proces van terugkeer naar werk is het belangrijk dat er contact is tussen werkgever en behandelaar in de gezondheidszorg. Onderzoek wijst uit dat interventies voor terugkeer naar werk het beste dicht bij de werkplek kunnen worden uitgevoerd en in samenwerking met de ‘key stakeholders’ (Franche et al., 2005) (bewijskracht****).

BRONNEN

Richtlijnen en protocollen

-

Websites

-