Samen zoeken naar oplossingen.

Adviezen van behandelaars #

FACTSHEET- ADVIEZEN VAN BEHANDELAARS

DEFINITIE

Adviezen van behandelaars kunnen terugkeer naar werk of duurzame inzetbaarheid van werknemers positief of negatief beïnvloeden (het laatste is een voorbeeld van iatrogene schade). Het advies “blijf een week thuis” of “voorlopig moet u maar even niet werken” kan in sommige gevallen onnodig het begin zijn van langdurig verzuim. De mate waarin behandelaars arbeid betrekken in hun behandeling en de mate waarin zij onderkennen dat arbeid een relevante factor is voor herstel en gezondheid, heeft invloed op de uiteindelijke beslissing van werknemers om door te werken of niet (Anema et al. 2002; Steenstra et al., 2005; Lötters et al.,2011).

METEN

Er kan worden uitgevraagd welke adviezen zijn gegeven in relatie tot de chronische aandoening en deelname aan arbeid.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Er is geen informatie beschikbaar over de relatie tussen adviezen van behandelaars en arbeidsparticipatie.

Ziekte specifiek

Artrose: geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD:geen informatie beschikbaar.

Borstkanker:geen informatie beschikbaar.

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart- en vaatziekten: geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: geen informatie beschikbaar.

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Ideeën en opvattingen van cliënten over de pros en contra’s van deelname aan arbeid kunnen worden geïnventariseerd en waar nodig bijgesteld. In multidisciplinaire behandelvormen wordt hier veel gebruik van gemaakt. (Jensen et al., 2011; Loisel et al., 2011; Marhold et al., 2007; Verbeek et al., 2011) (bewijskracht **).

BRONNEN

Richtlijnen en protocollen

-

Websites

-