Samen zoeken naar oplossingen.

Aanpassingsmogelijkheden ##

FACTSHEET- AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN

DEFINITIE

Aanpassingsmogelijkheden zijn aanpassingen van de werkplek, aanpassingen van het werk, of aanpassing van werkuren.

METEN

De mate waarin aanpassingen op het werk zijn gemaakt of welke aanpassingen eventueel mogelijk zijn is te bespreken met de cliënt, leidinggevende of werkgever.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Ziekte specifiek

Artrose:geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD:geen informatie beschikbaar.

Borstkanker:geen informatie beschikbaar.

Depressie:geen informatie beschikbaar.

Hart en vaatziekten: geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: aanpassingen van de werkplek, aanpassing van het werk en aanpassing van de werkuren leidt tot een snellere terugkeer naar werk (Anema et al., 2009; Verkerk et al., 2012)(bewijskracht **).

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Werkplekinterventies, bestaande uit een werkplek beoordeling en aanpassing van het werk waarbij alle belangrijke ‘stakeholders’ (werknemer, werkgever, bedrijfsarts, huisarts) in het proces van terugkeer naar werk zijn betrokken, was effectief in het reduceren van arbeidsverzuim (Franche et al., 2005)(bewijskracht ****).

BRONNEN

Richtlijnen en protocollen

NVVG – Protocol ‘Whiplash, aspecifieke rugklachten en hartinfarct’

NVVG – Protocol ‘Artrose van heup en knie – Reumatoide Artritis’

AKC – Leidraad werkvoorzieningen

Websites

TNO – goed werk voor iedereen

Stecr - Werkaanpassing

Arbokennisnet – kennisdossier ‘Werkplekinrichting’