Samen zoeken naar oplossingen.

Organisatiecultuur ##

FACTSHEET- ORGANISATIECULTUUR

DEFINITIE

Organisatiecultuur kan worden gedefinieerd als “de gemeenschappelijke verstandhouding tussen de leden van een bedrijf met betrekking tot hoe het in hun onderneming dagelijks toegaat” (Sanders en Neuijen, 1989. Bedrijfscultuur: Meten én beïnvloeding. Assen, Van Gorcum). De organisatiecultuur kan bijzonder stimulerend, maar in andere situaties evenzeer remmend werken voor arbeidsdeelname van chronisch zieken. In sommige organisaties heerst een cultuur waarin men arbeidsdeelname van chronisch zieken mogelijk maakt door aanpassingen op de werkplek of door andere interventies.

METEN

Een gangbare methode om organisatiecultuur te meten is door medewerkers in de organisatie een vragenlijst te laten invullen. Moussa (2007)beschrijft dat vaak gebruik wordt gemaakt van de FOCUS vragenlijst of het Organizational Culture Assessment Instrument om de organisatiecultuur in kaart te brengen.

TOEPASSINGSGEBIED

Algemeen

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van organisatiecultuur op arbeidsparticipatie. Schröer et al. (2005) vinden geen relatie tussen organisatiecultuur en arbeidsongeschiktheid bij werknemers (bewijskracht **).

Ziekte specifiek

Artrose:geen informatie beschikbaar.

Astma & COPD:geen informatie beschikbaar.

Borstkanker: geen informatie beschikbaar.

Depressie: geen informatie beschikbaar.

Hart- en vaatziekten: geen informatie beschikbaar.

Lage rugklachten: er zijn geen aanwijzingen dat een mensgerichte organisatiecultuur (waarin de mensen centraal staan) of veiligheidscultuur leidt tot een grotere kans op terugkeer naar werk (Soucy et al., 2006)(bewijskracht **).

Reumatoïde artritis: geen informatie beschikbaar.

INTERVENTIES

Interventies gericht op het beïnvloeden van de organisatiecultuur worden met name toegepast door HRM en management binnen organisaties. Deze vallen buiten het domein van de arbeidsdeskundige werkzaamheden.

BRONNEN

Richtlijnen en protocollen

-

Websites

TNO – goed werk voor iedereen

Psychisch en werk – organisatiecultuur

NPCF - Chronisch ziek & werk

Stichting Centrum Werk Gezondheid – goede werkgevers