Samen zoeken naar oplossingen.

Interventie Astma & COPD

Astma & COPD

Werk gerelateerde interventies

Nathell, 2005:

Bij cliënten met een respiratoire aandoening werd revalidatie vergeleken met standaardzorg van de huisarts. Cliënten in de revalidatie interventie kregen aangeboden hadden minder verzuimdagen, maar het verschil met standaardzorg was niet significant. De lange termijn effecten van revalidatie waren het meest evident bij cliënten die niet rookten of waren gestopt met roken. De auteurs adviseren cliënten die roken niet in revalidatie te sturen, maar eerder op een stoppen-met-roken cursus, omdat revalidatie alleen effect had bij niet-rokers (bewijskracht **).