Samen zoeken naar oplossingen.

Determinanten Astma & COPD

Ernst van de ziekte: er is geen eenduidig bewijs dat de ernst van astma geassocieerd is met arbeidsparticipatie (werkloos, andere werkgever na diagnose) (Ameille et al., 1997; Gassert et al., 1998; Labarnois et al., 2002) (bewijskracht ****).

Ziekteduur: de ziekteduur is niet gerelateerd aan werkstatus (Labarnois et al., 2002)(bewijskracht**).

Leeftijd: er is geen relatie tussen leeftijd en arbeidsparticipatie (Detaille et al., 2009; Peters et al., 2007)(bewijskracht ****).

Opleiding: laag opleidingsniveau is geassocieerd met werkloosheid (Ameille et al., 1997; Gassert et al., 1998) (bewijskracht ***) en een hoog opleidingsniveau is geassocieerd met hebben van werk (Larbanois et al., 2002)(bewijskracht **).

Thuissituatie: burgerlijke staat is niet geassocieerd met werkstatus (werkloos of het hebben van een andere baan na diagnose)(Ameille et al., 1997)(bewijskracht **).

Lichamelijke arbeidsbelasting: het verrichten van manueel werk (lassers, metaal bewerkers) is negatief geassocieerd met terug keer naar werk na afwezigheid door een respiratoire aandoening (Alexopoulos et al., 2001)(bewijskracht**).