Samen zoeken naar oplossingen.

Interventie Borstkanker

Borstkanker

Werk gerelateerde interventies

Tamminga et al., 2013:

In een ziekenhuis werden cliënten met borstkanker begeleid bij hun terugkeer naar werk. De bedrijfsarts en werkgever werden betrokken bij de interventie. Vergeleken met standaardzorg keerden cliënten in de interventiegroep niet sneller terug naar werk en arbeidsparticipatie in beide groepen verschilde niet na 12 maanden (bewijskracht **). Het bleek lastig de bedrijfsarts te betrekken bij de therapie, slechts in 10% van de gevallen vond er een overleg plaats tussen cliënt, bedrijfsarts en leidinggevende op het werk (Tamminga et al., 2012).