Samen zoeken naar oplossingen.

Interventie Depressie

Depressie

Werk gerelateerde interventies

Bakker et al.,2007: Oplossingsgerichte therapie in de eerstelijns gezondheidszorg was niet effectiever dan standaard zorg. In de oplossingsgerichte interventie gebruikten artsen (eerstelijns gezondheidszorg ) in drie sessies op tijdcontingente basis specifieke communicatiemethodieken om de cliënt te helpen functioneel te herstellen. Het belang van een actieve rol van de cliënt in de terugkeer naar werk werd benadrukt (bewijskracht **).

Bee et al., 2010: Cognitief gedragsmatige therapie aangeboden door een gedragstherapeut gedurende 12 weken via de telefoon bleek effectiever dan standaard zorg (bewijskracht *).

Blonk et al., 2006: Uitgebreide cognitief gedragsmatige therapie aangeboden door psychotherapeuten werd vergeleken met gecombineerde therapie gebaseerd op cognitief gedragsmatige principes en werk gerelateerde interventies, welke werd aangeboden door arbeidsdeskundigen. De gecombineerde therapie was effectiever voor terugkeer naar werk dan de uitgebreide cognitief gedragsmatige therapie en controlegroep. Gedeeltelijke terugkeer naar werk vond 17 respectievelijk 30 dagen eerder plaats. Volledige terugkeer naar werk was 200 dagen sneller in de gecombineerde therapie (bewijskracht **).

Brouwers et al., 2006: Een oplossingsgerichte therapie gericht op vroege werkhervatting aangeboden door sociaal werkers was niet effectief voor verlaging van verzuim vergeleken met standaard zorg van huisartsen. De onderzoekers pleiten voor zorgverleners die dichter op de werkplek zitten, zoals de bedrijfsarts (bewijskracht **).

Feltz-Cornelis et al., 2010: Bedrijfsgeneeskundige zorg ondersteund door een psychiatrisch consult leverde gemiddeld een 68 dagen snellere terugkeer naar werk dan standaard bedrijfsgeneeskundige zorg. Na 3 maanden was 58% van de psychiatrische consultatie groep volledig teruggekeerd naar werk, versus 44% van de controlegroep (bewijskracht **).

Hees et al., 2013:

Bij een groep cliënten met depressie werd standaard zorg aangevuld met ergotherapie vergeleken met standaard zorg (behandeling volgens APA, American PsychiatricOrganization richtlijn). Er was geen verschil in verzuimduur, echter, herstel op symptomen van depressie en terugkeer naar werk in goede gezondheid verbeterden significant beter in de groep standaard zorg met ergotherapie (bewijskracht **).

Lagerveld et al., 2012:

Bij een groep cliënten met psychische klachten waaronder depressie werd standaard psychotherapeutische zorg (cognitieve gedragsmatige therapie) vergeleken met werk gerichte cognitieve gedragsmatige therapie, waarin werk aspecten in de therapie werden geïntegreerd. De terugkeer naar werk verliep gemiddeld 65 dagen sneller in de werkgerichte cognitief gedragsmatige therapie (bewijskracht **).

Lerner et al., 2012:

Een telefonische interventie gericht op het uitgebreid coachen en medisch begeleiden van cliënten met een depressieve stoornis werd vergeleken met standaard zorg. De uitgebreide telefonische begeleiding bleek effectiever voor vermindering van verzuim en symptomen dan standaard zorg (bewijskracht *).

Van Oostrom et al., 2009:

Een werk gerelateerde aanpak bij cliënten met psychische klachten gericht op het wegnemen van barrières voor terugkeer naar werk, waarbij de leidinggevende nadrukkelijk werd betrokken, was vooral effectief bij degenen die van plan waren terug te keren in werk (bewijskracht **).

Rebergen et al., 2009:

Begeleiding van de bedrijfsarts volgens de richtlijn (nadruk op cognitief gedragsmatige therapie en oplossingsgerichte therapie) was niet effectiever voor snellere terugkeer naar werk of verzuimvermindering vergeleken met standaard zorg door de bedrijfsarts. De kosten van zorg volgens de richtlijn bleek wel goedkoper (bewijskracht **).

Schene et al., 2007:

Standaardzorg (medicatie en klinische zorg) voor cliënten met een depressie aangevuld door egotherapie, vergeleken met standaardzorg alleen, was niet effectiever voor vermindering van symptomen van depressie, maar verminderde wel de verzuimduur gedurende de eerste 18 maanden (bewijskracht **).

Vlasveld et al., 2012:

'Collaborative care' van de bedrijfsgeneeskundige zorgmanager (oplossingsgerichte therapie, betrekken werkgever bij de terugkeer naar werk) had weinig effect op vermindering van depressieve klachten en geen effect op terugkeer naar werk vergeleken met standaard zorg van de bedrijfsarts (bewijskracht **).

Willert et al., 2011:

Een groepsinterventie (9 personen per groep) waarin cliënten met werk gerelateerd stress leren omgaan met stressvolle situaties op het werk was effectiever voor verzuimvermindering dan geen interventie (wachtlijst controlegroep) (bewijskracht **).