Samen zoeken naar oplossingen.

Determinanten Depressie

Ernst van de ziekte: Ernstige depressie is geassocieerd met meer dagen ziekteverzuim (Kruijshaar et al., 2003; Lerner et al., 2004; Sanderson et al., 2007; Souêtre et al., 1997; Laitinen-Krispijn et al., 2000)(bewijskracht**) Hetzelfde zien we bij mensen met de diagnose angststoornis of depressie, zij hebben een verhoogd risico op een langere duur van het ziekteverzuim (Nieuwenhuijsen et al., 2006)(bewijskracht**) Het hebben van een stemmingsstoornis (bipolaire stoornis, ernstige depressie, dysthymia) is geassocieerd met verminderde productiviteit op het werk (Sanderson et al., 2007; Michon et al., 2008; Rytsälä et al., 2005) (bewijskracht**) Het hebben van depressieve symptomen leidt tot een verhoogd risico op een langere duur voordat men terug keert naar werk (Dewa et al., 2003) (bewijskracht**)

Comorbiditeit: een psychische of fysieke comorbiditeit leidt tot een verhoogde kans om arbeidsongeschikt te worden (Lagerveld et al., 2010)(bewijskracht ****). Stress gerelateerde- en schouder/rug pijn leidt tot een langere verzuimduur (Engström et al., 2007)(bewijskracht **).

Leeftijd: een hogere leeftijd (>50 jaar) is gerelateerd aan blijvende invaliditeit en een minder snelle terugkeer naar werk (Cornelius et al., 2011)(bewijskracht ****). Een hogere leeftijd is ook gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid (Lagerveld et al., 2010) (bewijskracht **).

Opleiding: mensen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau verzuimen minder lang (Nieuwenhuijsen et al., 2006)(bewijskracht **). Er zijn aanwijzing dat mensen die geen beroepsonderwijs hebben gevolgd een verhoogde kans hebben om arbeidsongeschikt te worden (Rytsälä et al., 2007)(bewijskracht **).

Geslacht: mannen hebben een verhoogde kans om eerder terug te keren naar werk na een initieel ziekteverzuim van meer dan 28 dagen (Engström et al., 2007)(bewijskracht **). Geslacht is niet van invloed op de duur van het ziekteverzuim (Vaez et al., 2007; Souêtre et al., 1997) (bewijskracht **). Op korte termijn 18 maanden) hebben mannen een verhoogde kans om arbeidsongeschikt te worden (Rytsälä et al., 2007)(bewijskracht **). Op de lange termijn (6 jaar) is er geen relatie tussen geslacht en arbeidsongeschiktheid (Vaez et al., 2007)(bewijskracht **).

Zelfvertrouwen: een verminderd zelfvertrouwen is geassocieerd met een verhoogde kans om arbeidsongeschikt te worden(Sorvaniemi et al., 2003)(bewijskracht **).

Persoonlijkheid: Emotionele instabiliteit, beperkte extraversie, beperkte contentieusheid en een externe locus of control hangen samen met langdurig ziekteverzuim bij mensen met depressieve of angststoornissen (Vlasveld et al., 2013)(bewijskracht **). Introversie is gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid bij mensen met een depressieve stoornis (Holma et al., 2012)(bewijskracht **).

Verwachting te kunnen werken: verwachting te kunnen werken voorspelt arbeidsdeelname bij mensen met een mentale stoornis, waaronder depressie. (Lovvik, 2014)(bewijskracht ***).

Thuissituatie: alleenstaand (gescheiden of weduwe) en een laag inkomen zijn geassocieerd met ziekteverzuim (missen van tenminste 1 volledige werkdag)(Souêtre et al., 1997)(bewijskracht**).

Sociale steun privé: patiënten die meer sociale steun ontvingen keerden sneller terug naar werk (Vemer, 2013)(bewijskracht **)

Medische behandeling: medicijngebruik volgens de richtlijn (eerstelijns medicijn, doses, binnen 30 dagen na ontvangen van kortdurende uitkering) heeft geen invloed op terugkeer naar werk (Dewa et al., 2003) (bewijskracht**).

Lichamelijke arbeidsbelasting: werknemers met psychiatrische stoornissen (depressie-, angst- en stressstoornissen en burn-out) die manueel werk verrichten hebben een grotere kans op arbeidsongeschiktheid (Vaez et al., 2007)(bewijskracht **).

Sociale steun op het werk: er zijn geen aanwijzingen gevonden dat goede communicatie tussen werknemers met depressieve klachten en leidinggevenden de kans op terugkeer naar werk vergroot (Nieuwenhuijsen et al., 2004) (bewijskracht ****). Patiënten die meer sociale steun van collega’s ontvingen keerden sneller terug naar werk (Vemer et al., 2013)(bewijskracht **).