Samen zoeken naar oplossingen.

Determinanten Hart-en vaatziekten

Ernst van de ziekte: voor mensen met aritmie bij opname was het minder waarschijnlijk dat ze na 12 maanden waren teruggekeerd naar werk (Bhattacharyya et al., 2007)(bewijskracht**). Ernst van het infarct (Killip classificatie, type (Q-golf), locatie (anterior)) heeft geen invloed op terugkeer naar werk of het behouden van werk 5 jaar na een hartinfarct (Drory et al., 2005).(bewijskracht**). Mensen met een verminderd functioneren van de linkerhartkamer na een hartinfarct hebben een verhoogde kans om na 6 maanden nog niet te zijn teruggekeerd op hun werk. (Nielsen et al., 2004)(bewijskracht**).

Ziekteduur: diabetes of het hebben van een depressie is gerelateerd aan een minder snelle terugkeer naar werk na een cardiale gebeurtenis (O’Neil et al., 2010Detaille et al., 2009)(bewijskracht ****).

Lichamelijke belastbaarheid: goed fysiek functioneren is een voorspeller voor terugkeer naar werk na acuut hartinfarct (Brink et al., 2007)(bewijskracht **)

Mentale belastbaarheid: vitaliteit is positief geassocieerd met terugkeer naar werk 5-6 maanden na een acuut hartinfarct (Brink et al., 2008)(bewijskracht**).

Leeftijd: hogere leeftijd is gerelateerd aan arbeidsongeschiktheid bij mensen met coronaire hartziekten (Detaille et al., 2009)(bewijskracht ****). Jongere leeftijd is gerelateerd aan een snellere terugkeer naar werk (Slebus et al., 2007)(bewijskracht ****).

Opleiding: mensen met meer jaren onderwijs of een hoger opleidingsniveau hebben een grotere kans om sneller terug te keren naar werk (Söderman et al., 2003; Mark et al., 1992; Speziale et al., 1996) (bewijskracht ***).

Geslacht:er zijn aanwijzingen dat mannen een verhoogde kans hebben om eerder terug te keren naar werk (Drory et al., 2005; Detaille et al., 2009) (bewijskracht ****).

Omgaan met ziekte: omgaan met de ziekte (coping) is niet geassocieerd met terug keer naar werk (Mittag et al., 2001; Soejima et al., 1999) (bewijskracht ***).

Ziekteperceptie: ziekteperceptie is gerelateerd aan terugkeer naar werk (Petrie et al., 1996)(bewijskracht **).

Persoonlijkheid: extraversie is geassocieerd met een snellere terugkeer naar werk na een acuut hartinfarct (Soejima et al., 1999)(bewijskracht **). Extern locus of control heeft geen invloed op terugkeer naar werk na een acuut hartinfarct (Soejima et al., 1999)(bewijskracht **).

Ervaren gezondheid: algemeen ervaren gezondheid is positief geassocieerd met terug keer naar werk (Brink et al., 2007)(bewijskracht **).

Eigen motivatie om te werken: dewens om weer aan het werk te gaan is niet geassocieerd met een eerdere terugkeer naar werk (Mittag et al., 2001)(bewijskracht**).

Verwachting te kunnen werken: de verwachting te kunnen werken wanneer de gezondheid dat toe laat, of de verwachting juist niet meer te willen werken verkleinen de kans dat iemand nog terug keert naar werk (Samkange-Zeeb et al. 2006; Maeland & Havik, 1987)(bewijskracht**).

Thuissituatie:het familie inkomen is niet geassocieerd aan terugkeer naar werk na een hartinfarct (Mittag et al., 2001)(bewijskracht****). Het hebben van een economische basis voor pensionering is een voospeller voor pensionering na een hartinfarct (Nielsen et al., 2004)(bewijskracht**).

Sociale steun privé: een gebrek aan sociale steun leidt tot een minder snelle terugkeer naar werk na een hartinfarct bij mannen (Boudrez et al., 1994; Soejima et al., 1999) (bewijskracht ***).

Medische behandeling: deelname aan een hartrevalidatie programma is positief gerelateerd aan terugkeer naar werk na een hartinfarct (Boudrez et al., 1994; Earle et al., 2006)(bewijskracht**).

Regelmogelijkheden: meer regelmogelijkheden en minder taakeisen leidt tot een snellere terugkeer naar werk bij mensen met acuut coronair syndroom (Fukuoka et al., 2009) (bewijskracht **).

Lichamelijke arbeidsbelasting: lichamelijk zwaar werk leidt tot een kleinere kans op terugkeer naar werk en grotere kans op arbeidsongeschiktheid bij mensen met coronaire hartziekten (Lundbom et al., 1992; Nielsen et al., 2004, Slebus et al., 2007)(bewijskracht ***).

Mentale arbeidsbelasting: werknemers met coronaire hartaandoeningen die meer uren per week werken, hebben een grotere kans om terug te keren naar werk (Fukuoka et al., 2009; Mark et al., 1992)(bewijskracht ***). Hoge werkeisen hangen niet samen met terugkeer naar werk bij mensen met coronaire hartaandoeningen (Fukuoka et al., 2009; Mark et al., 1992)(bewijskracht ***).

Sociale steun op het werk: er zijn geen aanwijzingen dat sociale steun door leidinggevenden en collegae leidt tot een grotere kans op terugkeer naar werk bij mensen met coronaire hartziekten (Fukuoka et al., 2009; Soejima et al., 1999) (bewijskracht ****).