Samen zoeken naar oplossingen.

Voordelen

Inleiding

Over de voordelen van inclusief werkgeverschap is in de wetenschappelijke literatuur weinig informatie voorhanden. Relevante informatie is hier samengevat en via ‘Links’ en ‘Overige literatuur’ is aanvullende documentatie te vinden.

Redenen voor proactief management van verzuim en arbeidsongeschiktheid

De meest voorkomende reden waarom werkgevers een meer welwillend en proactief beleid gaan voeren als het gaat om inclusief werkgeverschap zijn: 1 2

  1. Kosten en productiviteit

Het nastreven van een positief rendement van de investeringen op dit terrein (Return on investment ofwel ROI). Dit moet ertoe leiden dat de kosten rondom het ziekteverzuim verminderen en de algehele productiviteit van de arbeidskrachten verbetert. Verschillende publicaties hebben duidelijk gemaakt dat een goede businesscases belangrijk is om over te gaan tot implementatie van beleid op het gebied van aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

  1. Wettelijke naleving

Het voldoen aan de veranderende wet- en regelgeving en het voorkomen van rechtszaken en beschuldigingen van discriminatie. Naast de hoge kosten van boetes en juridische maatregelen hebben problemen met betrekking tot het re-integratiebeleid een negatief effect op de moraal en arbeidsrelaties op de werkplek. Dit leidt tot extra kosten doordat de productiviteit en de omzet kunnen dalen.

  1. Concurrentievoordeel

De wens dat de organisatie een up-to-date, progressief en innovatief karakter uitstraalt. Dit heeft een positief effect op het aantrekken van nieuwe werknemers en op de consumenten en investeerders van een organisatie. Het publiekelijke beeld van een organisatie is positiever.

  1. Welzijn van de werknemers

Een goed re-integratiebeleid kan een positief effect hebben op het welzijn van de werknemers. Voor zieke werknemers werden voordelen beschreven in materiële uitkomsten (bijvoorbeeld: minder risico op werkloosheid) en in termen van persoonlijk welzijn (bijvoorbeeld: zieke werknemers voelen zich minder ziek en gestigmatiseerd). Voor het algehele personeelsbestand kan een proactief beleid bijdragen aan een cultuur van inclusiviteit en eerlijkheid. Op verschillende plaatsen is er gesproken over een win-winsituatie, waarbij de werkgever de kosten ziet dalen en de werknemer het persoonlijke welzijn ziet stijgen.

  1. Administratieve efficiëntie

Administratieve efficiëntie is belangrijk. Goed re-integratiebeleid kan leiden tot uniformiteit bij de behandeling van arbeidsongeschiktheidsproblemen en het verminderen van administratieve fouten. Het wegnemen van administratieve hobbels leidt tot eerlijke behandeling en efficiëntie.

Meer informatie binnen deze bibliotheek

Niet van toepassing

Algemene aanbevelingen

Het zijn van een inclusieve werkgever biedt voordelen. Uiteraard vraagt een dergelijk beleid om een investering in tijd en energie, maar het loont.

Links:

Overige literatuur:

Literatuurverwijzingen

1 

Main CJ, Nicholas MK, Shaw WS, Tetrick LE, Ehrhart MG, Pransky G. Implementation Science and Employer Disability Practices: Embedding Implementation Factors in Research Designs. Journal Of Occupational Rehabilitation 2016;26(4):448-464.

2 

Williams-Whitt K, Bultmann U, Amick B, Munir F, Tveito TH, Anema JR, Hopkinton Conference Working Group. Workplace Interventions to Prevent Disability from Both the Scientific and Practice Perspectives: A Comparison of Scientific Literature, Grey Literature and Stakeholder Observations. Journal of Occupational Rehabilitation 2016;26(4):417-433.