Samen zoeken naar oplossingen.

Contact met werkgever

Inleiding:

Goed contact tussen werkgever en leidinggevende aan de ene kant en de werknemer met een chronische aandoening of ziekte aan de andere kant is een belangrijk onderdeel van de arbeidsre-integratie. Werknemers met een chronische aandoening of ziekte die niet succesvol re-integreren geven vaak aan een slecht contact met de werkgever en/of leidinggevende te ervaren.1

Communicatie tussen zieke werknemer en alle belanghebbenden:

Tips voor een integrale en effectieve communicatie tussen de zieke werknemer en alle belanghebbenden in het re-integratieproces zijn de volgende:2

  • Open communicatie heeft voordelen. Neem de problemen van de zieke werknemer serieus en behandel deze met respect en inlevingsvermogen;

  • Interdisciplinaire samenwerking tussen de belanghebbenden is belangrijk, omdat de problemen van een zieke werknemer diffuus kunnen zijn;

  • Maatwerk is vereist, bijvoorbeeld ten aanzien van de aspecten ‘type werknemer’, opleidingsniveau en aard van de beperkingen;

  • Zorg voor communicatie op dezelfde golflengte. Soms spreken professionals en werknemers een ‘andere taal’, dat wil zeggen dat zij verschillende begrippen hanteren en daardoor elkaar niet goed begrijpen. Het is van cruciaal belang dat professionals ‘dezelfde taal’ spreken als de werknemer en zich bewust is van de achtergrond en het begripsvermogen van de medewerker;

  • Via een huisbezoek kan soms een beter beeld worden verkregen van de privésituatie.

Ervaringen met betrekking tot arbeidsre-integratie

Veel werknemers die moeten re-integreren geven aan dat zij meer informatie van de werkgever zouden willen hebben rondom de terugkeer naar werk. 3 4 Een worsteling, al dan niet in een situatie waarbij sprake is van verzuim, is het wel of niet aangeven van de diagnose bij de werkgever. Deze worsteling kost tijd en energie, waarvan de werkgever zich vaak niet bewust is. De ervaring is dat wanneer een werknemer met een chronische aandoening of ziekte de diagnose heeft gedeeld, er niet in alle gevallen door de werkgever vertrouwelijk mee wordt omgegaan. Ook bestaat er vaak twijfel bij de werknemer om bij de werkgever of leidinggevende zorgen te uiten over de onzekerheid van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de eigen huidige en toekomstige fysieke belastbaarheid, de uitvoering van de werktaken en het eventueel verlies van taken.

Algemene aanbevelingen

Goed contact tussen de werknemer met een chronische ziekte en de werkgever/leidinggevende is belangrijk binnen re-integratie voor zowel het resultaat als voor de ervaring.

Meer informatie binnen deze bibliotheek

Meer informatie over het thema ‘contact met werkgever’ is tevens te vinden in de factsheet ‘ondersteuning en erkenning’ onder werknemer en ‘ondersteuning en gesprek’ onder werkgever.

Links

Overige literatuur

Niet van toepassing

Literatuurverwijzingen

1 

Young AE. Employment maintenance and the factors that impact it after vocational rehabilitation and return to work. Disability & Rehabilitation 2010;32(20):1621-1632.

2 

Dekkers-Sánchez PM, Wind H, Sluiter JK, Frings-Dresen MHW. What promotes sustained return to work of employees on long-term sick leave? Perspectives of vocational rehabilitation professionals. Scandinavian Journal Of Work, Environment & Health 2011;37(6):481-493.

3 

Tiedtke C, De Rijk A, Dierckx de Casterlé B, Christiaens M, Donceel P. Experiences and concerns about ‘returning to work’ for women breast cancer survivors: a literature review. Psycho-Oncology 2010;19(7):677-683

4 

Wagener MN , Van Opstal, SEM, Miedema HS, Brandjes DPM, Dahmen R, Van Gorp ECM, Roelofs PDDM. Employment-related Concerns of HIV-Positive People in the Netherlands: Input for a Multidisciplinary Guideline. Journal of Occupational Rehabilitation 2014;24(4):790-7.

Verbreding:

Werkgever of HR