Samen zoeken naar oplossingen.

Ondersteuning en gesprek - reumatoïde artritis

Inleiding

In deze factsheet wordt specifiek ingegaan op werknemers die te kampen hebben met reumatoïde artritis (chronisch gewrichtsreuma).

Behoefte aan ondersteuning van werknemers met reumatoïde artritis om aan het werk te blijven

In tabel 1 wordt beschreven wat werknemers met reumatoïde artritis nodig hebben om aan het werk te kunnen blijven:1

Tabel 1: behoefte van werknemers met reumatoïde artritis om aan het werk te blijven vanuit perspectief werknemer

  1. Ondersteuning door de werkgever met betrekking tot de loopbaan

Acceptatie van de werknemer met reumatoïde artritis

Begrip tonen voor situaties die de werknemer met reumatoïde artritis belemmeren

Actief loopbaanbeleid

Indien nodig samen met de werknemer met reumatoïde artritis zoeken naar voldoende werkaanpassingen (zoals aangepast toetsenbord of ergomomische stoel) of een alternatieve werkplek

Overeenstemming tussen de werkgever en de werknemer met reumatoïde artritis over de resterende werkcapaciteit (arbeidsmogelijkheden)

Mogelijkheid om open te zijn naar de werkgever over de aandoening

Zich kunnen verplaatsen in de positie van de werknemer met reumatoïde artritis

Inzicht in de gevolgen van reumatoïde artritis voor de functie en de organisatie

Mogelijkheden om een opleiding of training te volgen voor een meer geschikte functie, die passend is bij de arbeidsmogelijkheden en –beperkingen

Een goed ‘sociaal plan’ op het moment dat werk niet meer mogelijk is

Geen discriminatie van werknemers met een arbeidsbeperking of chronische ziekte

Het niet onmogelijk maken voor de werknemer met reumatoïde artritis om aan het werk te blijven

  1. Eigen begrip en acceptatie van de ziekte door de werknemer met reumatoïde artritis en eigen verantwoordelijkheid om met de ziekte om te gaan

Zelf zorgen voor optimale medicatie, waardoor vermoeidheid op het werk minder is

Grondige kennis van de eigen aandoening

Inzicht in eigen arbeidsmogelijkheden

Assertiviteit

Mogelijkheid om op het werk oefeningen te kunnen doen

  1. Passende werkomstandigheden

Vrijheid om eigen werktempo, werkschema en werkuren te kunnen bepalen en de werkzaamheden te kunnen inplannen, omdat de symptomen variëren in ernst

Mogelijkheid om minder uren per dag te werken

Flexibele werkuren

Toegankelijke werkplek en ondersteunende aanpassingen gebouw

Mogelijkheid om van houding te kunnen veranderen tijdens het werk

Mogelijkheid tot telewerken of thuiswerken

Mogelijkheid om geen spullen mee naar het werk te hoeven nemen (boeken, laptop)

  1. Ondersteuning door collega's, zorgverleners en patiëntenorganisatie

Toegang tot ondersteuning wanneer er conflicten ontstaan ​​met de werkgever of officiële instanties

Collega’s die op hoogte zijn van de aandoening en die de arbeidsmogelijkheden en arbeidsbeperkingen van de werknemer met reumatoïde artritis kennen

Collega’s die de werknemer met reumatoïde artritis behandelen als een gezond persoon

  1. Versterking van de maatschappelijke positie

Mogelijkheid om in deeltijd te werken en in deeltijd arbeidsongeschiktheidsuitkering te ontvangen

Tabel 2 geeft een overzicht van de belangrijkste behoeften van werknemers met reumatoïde artritis om aan werk te kunnen blijven vanuit het perspectief van de zorgprofessionals.1

Tabel 2: behoefte van werknemers met reumatoïde artritis om aan het werk te blijven vanuit perspectief zorgprofessional

  1. Goed geïnformeerde professionals die effectief samenwerken

Duidelijke afspraken tussen de werknemer met reumatoïde artritis en de werkgever, met advies de bedrijfsarts, en follow-up om te checken of er aanpassingen nodig zijn

Bedrijfsarts die specifieke kennis heeft van werknemers met reumatoïde artritis in de betreffende branche

Goede arts-patiënt-relatie tussen de werknemer met reumatoïde artritis en de bedrijfsarts

Zorg- en arborofessionals die zich realiseren dat reumatoïde artritis niet noodzakelijkerwijs tot arbeidsongeschiktheid leidt

Meer gestructureerd overleg tussen de bedrijfsarts en de reumatoloog

  1. Financiële ondersteuningsmogelijkheden voor de werkplek

Vergoedingen (financieel) voor werkplekadvisering en indien nodig ergonomische werkplekaanpassingen

Vergoedingen (financieel) voor de werkgever bij periodes van ziekteverzuim of lagere productiviteit

Oplossingen voor problemen die mede oorzaak zijn van ziekteverzuim

  1. Positieve houding van de werkgever en collega's

Begrip van werkgever en collega’s ten aanzien van de arbeidsmogelijkheden en –beperkingen van de werknemer met reumatoïde artritis en het feit dat de ernst van de symptomen kan variëren

Een werkklimaat van tolerantie en respect

Werkgever die aandacht besteedt aan de arbeidsomstandigheden in vroege stadia van reumatoïde artritis

Werkgever die alles in staat stelt om het werk aan te laten sluiten op de aanwezige arbeidsmogelijkheden en –beperkingen

Collega's die de werknemer met reumatoïde artritis in eerste instantie zien als collega en niet als patiënt

  1. Passende arbeidsomstandigheden

Aanpassen van het werktempo naar de actuele fysieke conditie

Flexibele werktijden en pauzes (onverwachte vermoeidheidsaanvallen)

Rekening houden met het wisselende verloop van reumatoïde artritis wanneer iemand voor een bepaalde functie wordt geselecteerd

Ergonomisch gebalanceerde werkplek

Goede voorzieningen in woon-werkverkeer en goede parkeerplaatsen

Indien nodig kunnen vermijden van werk waarin lang gestaan of gelopen moet worden

Indien nodig kunnen vermijden van werk waarin fysieke kracht noodzakelijk is

Mogelijkheden voor omscholing

Algemene aanbevelingen

De medewerker met reumatoïde artritis zelf, de werkgever en leidinggevende, de collega’s, alsmede zorgprofessionals en patiëntenorganisaties zijn belangrijk om goede ondersteuning ten aanzien van werk te realiseren en tot meer erkenning van de arbeidsgerelateerde problemen te komen.

De werkgever, HR-professional en leidinggevende spelen een belangrijk rol ten aanzien van duurzame arbeidsparticipatie en de loopbaan van een werknemer met een reumatoïde artritis. Een positieve houding, geschikte arbeidsomstandigheden, een goede samenwerking en ondersteuning zijn bepalende factoren.

Meer informatie binnen deze bibliotheek

Dezelfde tekst is te vinden in de factsheet ‘ondersteuning en gesprek - reumatoïde artritis’ onder werkgever. Ook zijn factsheets te vinden waarin algemene informatie is opgenomen over ondersteuning, erkenning en gesprek, namelijk:

Links

Overige literatuur

Niet van toepassing

Literatuurverwijzingen

1 

Varekamp I, Haafkens JA, Detaille SI, Tak PP, Van Dijk FJH. Preventing work disability among employees with rheumatoid arthritis: what medical professionals can learn from the patients' perspective. Arthritis and Rheumatism 2005;53(6):965-972.