Samen zoeken naar oplossingen.

Ondersteuning en gesprek - diabetes mellitus

Inleiding:

In deze factsheet wordt specifiek ingegaan op werknemers die te kampen hebben met suikerziekte (diabetes mellitus).

Behoefte van werknemers met suikerziekte om aan het werk te blijven

In twee tabellen worden de thema’s samengevat die relevant zijn voor werkgevers en HR-professionals om een werknemer met suikerziekte zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. In tabel 1 wordt de behoefte van een werknemer met suikerziekte om aan het werk te blijven belicht vanuit het perspectief van de werknemer.1

Tabel 1: behoefte van werknemers met diabetes mellitus om aan het werk te blijven vanuit perspectief werknemer

 1. De suikerziekte accepteren en ermee leren omgaan:

 • bloedsuikerspiegel handhaven, ook op het werk

 • de ziekte accepteren en zo normaal mogelijk proberen te leven

 1. Omgaan met suikerziekte op het werk:

 • eigen eten meenemen naar het werk

 • niet teveel aan de suikerziekte denken op het werk

 • iedere dag op dezelfde tijd lunchen

 1. Collega's en management informeren over de suikerziekte:

 • collega’s moeten weten wat te doen als iemand met suikerziekte op het werk onwel wordt

 • (sommige) collega’s moeten op de hoogte zijn van uw ziekte

 • informeer collega’s over mogelijke complicaties van de ziekte

 1. Aanpassingen op de werkplek:

 • een goede balans vinden tussen de werklast en de gevolgen van de ziekte

 • het invullen en plannen van werk op eigen tempo

 • het hebben van een stabiele werkinhoud en werklast

 1. Ondersteuning en begrip van collega's en leidinggevenden:

 • collega's hebben die u begrijpen als iemand zich even moet terugtrekken

 • een begripvolle manager die weet wat suikerziekte is

 • gesprek met de leidinggevende over de dagelijkse conditie

 1. Ondersteuning van zorgprofessionals:

 • de beschikbaarheid van een zorgprofessional die kan uitleggen hoe om te gaan met complicaties en hoe deze te voorkomen

 • de aanwezigheid van een zorgprofessional in de organisatie die weet hoe te reageren bij mogelijke complicaties

 1. Andere vormen van ondersteuning:

 • financiële ondersteuning om de benodigde hulpmiddelen aan te schaffen

 • contact met lotgenoten over de suikerziekte en het daarmee leren omgaan

In tabel 2 worden de belangrijkste behoeften van werknemers met suikerziekte om aan het werk te kunnen blijven weergegeven vanuit het perspectief van de zorgprofessionals.2

Tabel 2: behoefte van werknemers met diabetes mellitus om aan het werk te blijven vanuit perspectief zorgprofessionals

 1. Een werkomgeving die de omgang met de ziekte en werkaanpassingen mogelijk maakt:

 • de werknemer de mogelijkheid geven om te eten en de bloedsuikerspiegel te checken

 • de werknemer voldoende tijd geven voor zelfverzorging

 • duidelijkheid over welke taken een risico vormen voor werknemers met suikerziekte

 1. Ondersteuning vanuit zorgprofessionals:

 • de zorgprofessional houdt rekening met de werklast wanneer de werknemer met suikerziekte problemen heeft met het reguleren van de bloedsuikerspiegel

 • de zorgprofessional heeft kennis van het type werk van de patiënt en houdt hier rekening mee tijdens de behandeling

 1. Verstrek informatie en hulpmiddelen:

 • voldoende voor de werknemer met suikerziekte begrijpelijke informatie om goed voor zichzelf te kunnen zorgen

 • werknemers met suikerziekte aanmoedigen om een normaal werkleven te leiden

 1. Eerlijke behandeling van werknemers met suikerziekte:

 • geen discriminatie bij het solliciteren naar een baan

 • dezelfde rechten hebben als mensen zonder suikerziekte

 • de werknemer met suikerziekte niet behandelen als patiënt

 1. De werknemer met suikerziekte moet over voldoende zelfmanagementvaardigheden beschikken

 • zelf in staat zijn om hypoglykemie te kunnen regelen

 • de mogelijkheid hebben om te beslissen over het eigen behandelschema

 • het hebben van voldoende kennis over het reguleren van het bloedsuikerspiegel onder verschillende omstandigheden

 1. Steun vanuit het gezin:

 • steun vanuit het gezin om een ​​normaal leven te leiden en te werken

Algemene aanbevelingen

Goede ondersteuning van een werknemer met suikerziekte start vanuit erkenning van de ziekte en de gevolgen daarvan. De werknemer zelf, de werkgever en leidinggevende, de collega’s, de betrokken zorgprofessionals en de thuissituatie spelen hierbij een belangrijke rol. Ondersteuning kan ook worden gerealiseerd door aanpassingen op de werkplek, eerlijke behandeling en het verstrekken van voldoende informatie en waar nodig technische hulpmiddelen.

Meer informatie binnen deze bibliotheek

Dezelfde tekst is te vinden in de factsheet ‘ondersteuning en erkenning - diabetes mellitus’ onder werknemer. Ook zijn factsheets te vinden waarin algemene informatie is opgenomen over ondersteuning, erkenning en gesprek, namelijk:

Links

Overige literatuur

Niet van toepassing

Literatuurverwijzingen

1 

Detaille SI, Haafkens JA, Hoekstra JB, Van Dijk FJH. What employees with diabetes mellitus need to cope at work: Views of employees and health professionals. Patient Education & Counseling 2006:64(1-3).

2 

Detaille SI, Haafkens JA, Hoekstra JB, Van Dijk FJH. What employees with diabetes mellitus need to cope at work: Views of employees and health professionals. Patient Education & Counseling 2006:64(1-3).